עבירות צווארון לבן – סוגים, מניעים והיבטים משפטיים

עבירות צווארון לבן – סוגים, מניעים והיבטים משפטיים

עבירות פליליות נתפשות בעיני הציבור כעבירות שעיקר אופיין הוא אלים כגון רצח, גניבה, פריצה, איומים, עבירות על רקע מיני וכו'. ובכל זאת, ישנן גם עבירות פליליות מסוג שונה, כגון עבירות צווארון לבן שנחשבות לעבירות פליליות "נקיות" שאינן קשורות לאלימות פיזית, והן...