ככלל, ביצוע עבירה פלילית הוא מעשה פסול. ההתמודדות עם העונש הנלווה לו, היא נושא קשה גם כן, אך הוא מתחייב לאחר שאדם נתן את הדין בפני בית המשפט והורשע לפי דין בביצוע עבירה פלילית. מאסר הוא בעצם העונש הקשה ביותר שניתן להטיל על אדם, לאחר שהורשע בפלילים. עם זאת, מעצר – הוא סיטואציה שבה אדם נעצר ללא משפט, לשם חקירה או מניעת עבירות, כאשר עדיין לא הוכרע שאותו אדם עצור, בכלל ביצע את העבירה המיוחסת לו. זהו הדין גם במערכת המשפט האזרחית וגם במערכת המשפט הצבאית.

במאמר שלהלן, נעסוק במעצר צבאי. תחילה, נסביר מהו מעצר צבאי, מכוח איזה חוק ניתן לבצע מעצר ובאילו מקרים עשוי חייל להיות במעצר. בהמשך, נסביר בקצרה מהו מעצר עד תום הליכים, מהו מעצר ימים וכן נעמוד על זכויותיו של העצור הצבאי.

כל זאת מובא לנוחיותכם, קוראים וקוראות, כדלקמן:

מהו מעצר צבאי?

פעולת המעצר היא למעשה שלילת חירותו של אדם, בעקבות חשד לקיומה של עבירה פלילית שאותה ביצע העצור. מעצר צבאי, הוא מעצר של חייל שנחשד בביצוע עבירה פלילית–צבאית. זאת ועוד, חשוב להעיר כי בדומה למערכת המשפט האזרחית, גם למערכת המשפט הצבאית יש סמכות לדון בעבירה שאותה ביצע חייל, מתוקף חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו–1955 (להלן: "חוק השיפוט הצבאי"). חוק השיפוט הצבאי, מקנה סמכות המעצר במקרים מסוימים, בדומה למערכת המשפט האזרחית.

כלומר, מעצר הוא סיטואציה שבה אדם נכלא מאחורי סורג ובריח, לשם ביצוע חקירה פלילית–צבאית. מעצר, יכול להיעשות לשם מניעת עבירות וזאת כאשר קיימות ראיות לכאורה לביצוע עבירה. אך לעיתים, מעצר יכול להיערך לשם חקירה. כלומר – ישנם מקרים שבהם הגוף החוקר, נזקק לחקירה בעת שהחשוד מצוי במעצר ולא יכול ליצור קשר עם מעורבים אחרים, כדי למנוע שיבוש של הליכי חקירה.

מעצר ימים בצבא:

מעצר ימים הינו מעצר המתבצע בטרם הוגש כתב אישום, אך לאחר ששעות המעצר הראשוני תמו. כלומר, לאחר 48 שעות תוכל המשטרה הצבאית להגיש בקשה למעצר ימים. האחרון, כשמו כן הוא, מעצר אשר מוגבל בזמן ולכן במידה ובית הדין הצבאי יראה לנכון לאשר את הבקשה, המעצר יהיה מוגבל בזמן שאותו יקבע בית הדין הצבאי. חשוב לציין, כי מעצר הימים יכול להיות מוארך במספר ימים נוספים מלבד הזמן הקבוע לו – וזאת אם בית הדין יראה לנכון להאריך את המעצר.

בקשה כזו מוגשת, בדרך כלל, על מנת לאפשר למשטרה הצבאית להמשיך לבצע את החקירה ללא לחץ של זמן, או כאמור, לשם מניעה של שיבוש הליכי חקירה או פגיעה בעדים פוטנציאלים.

זכויותיו של עצור צבאי במסגרת מעצר ימים:

אחת הזכויות החשובות שעל עצור צבאי להכיר, היא הזכות להיוועץ בעורך דין. אין זה משנה אם מדובר בהליך מעצר שמתקיים במסגרת האכיפה האזרחית (דהיינו – על ידי משטרת ישראל) או במסגרת האכיפה הצבאית. כך או אחרת, הזכות הבסיסית ביותר במעצר, היא הזכות להיוועץ בעורך דין. נוסיף כי דווקא בשלב שטרם הוגש כתב אישום כנגד החשוד בעבירה, חשוב להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני צבא ובתחום הפלילי, על מנת שייתן ייעוץ מכוון וטוב, אשר לעיתים יכול להיות ההבדל בין הגשת כתב אישום פלילי–צבאי, לבין שחרור לאחר חקירה קצרה. זכות נוספת העומדת לעצור, היא קיומו של מעצר בתנאים הולמים, דהיינו – התא שבו שוהה עצור, צריך לכלול סדינים, שמיכה, מיטה, פתח אוורור ועוד.

מעצר עד תום הליכים בצבא:

למעשה, מעצר עד תום ההליכים בצבא, דומה לחלוטין למעצר עד תום ההליכים במערכת המשפט האזרחית. למעצר עד תום הליכים, ישנן השלכות שונות ממעצר ימים, בשל העובדה כי במעצר תום הליכים, הופך החייל מ"חשוד" ל"נאשם". בקשה למעצר עד תום הליכים (כלומר, עד סיום המשפט והכרעת הדין), תוגש על ידי הפרקליטות הצבאית או המשטרה הצבאית, לבית הדין הצבאי שבו החל המשפט. לשם מעצר עד לתום ההליכים, יש להוכיח את קיומן של ראיות לכאורה נגד החשוד וכן חשש למסוכנות או פגיעה בעדים, או שיבוש הליכי חקירה ועוד.

לסיכום

במאמר עסקנו במעצר הצבאי. תחילה, הצגנו מהו המעצר הצבאי ומהן השלכותיו וכן עמדנו על ההבדלים הקיימים בין מעצר ימים למעצר עד תום הליכים. המסקנה היא כי מעצר, בסופו של דבר, הוא שלילת החירות של אדם, מה שעשוי להוביל להליכים קשים וחמורים בהמשך. לכן, במידה ונודע לכם כי הנכם חשודים בעבירה כזו או אחרת, מומלץ להיוועץ במהירות עם עורך דין מומחה בתחום הצבאי וזאת על מנת לקבל מידע מלא ומכוון בנושא.

דילוג לתוכן