הדין בישראל הוא כי שימוש בסמים מסוכנים – הוא אסור – גם בדין האזרחי וגם בדין הצבאי. לכן, במאמר שלהלן, נסביר קודם כל מה הדין באשר לשימוש בסמים מסוכנים ואילו עבירות סמים ישנן. לאחר מכן, נסביר מה הדין באשר לסמים בצבא ומה כדאי לדעת על כך. כל זאת – לידיעתכן/ם ונוחיותכן/ם, הגולשים והגולשות:

נעיר בפתח הדברים, כי המאמר שלהלן הוא מאמר כללי בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

שימוש בסמים מסוכנים – להלכה ולמעשה:

האיסור החוקי על שימוש בסמים מסוכנים, קבוע בפקודת הסמים המסוכנים, התשל"ג – 1973 (להלן: "פקודת הסמים"). למעשה, פקודת הסמים קובעת ברירת מחדל חוקית. נסביר – סם אשר קבוע בתוספת לפקודת הסמים, הוא סם מסוכן ואי לכך הוא אסור בשימוש, אלא ברישיון מטעם מנהל, דהיינו – אדם אשר קיבל הסמכה להעניק רישיונות לשימוש או מתן מרשם לסמים מסוכנים. קנאביס, למשל, הוא סם נפוץ בחברה, אך למרות זאת הוא מופיע בתוספת לפקודת הסמים המסוכנים, בתור סם אסור ולכן הוא אינו חוקי בשימוש – וכל שכן במסחר.

זאת ועוד, בהתאם לפקודה הסמים, יש אבחנה בין עבירות של שימוש בסם לשימוש עצמי, לבין עבירות חמורות יותר, של סחר בסמים, גידול לצרכי הפצה ועוד. אנו נתמקד בהבדל שבין שימוש עצמי בסם מוכן, לבין שימוש לצרכי סחר.

ההבדל בין העבירות, הוא בעונש. אך כדי להכריע, האם השימוש נעשה לשימוש עצמי או סחר, יש לבחון את כמות הסם שנתפסה אצל אדם. תוספת פקודת הסמים – מגדירה לצד כל סם המוגדר כמסוכן ואסור, את המשקל שלו, אשר כמות גדולה ממנו, תיחשב כאחזקה שלא לשימוש עצמי. אם למשל נחזור לסם הקנאביס – אחזקה של קנאביס במשקל גבוה מחמישה עשר גרם, תיחשב כאחזקה שלא לשימוש עצמי. עם זאת, הנטל תמיד מוטל על המחזיק, להראות כי האחזקה נעשתה לשימוש עצמי, אפילו אם הוא נתפס עם כמות גדולה יותר.

כך גם באשר לחיילים, שחלה עליהם פקודת הסמים, במסגרת השירות הצבאי. אך להבדיל מהדין הפלילי האזרחי, בצבא – ההתייחסות לעבירות סמים, חמורה מאוד, בין אם מדובר בכמות מזערית ובין אם מדובר בכמות גדולה.

השיפוט הצבאי – הלכה למעשה:

לצבא יש מערכת משפט עצמאית ורחבה מאוד, העוסקת הן בעבירות פליליות והן בעבירות משמעתיות. מערכת זו קבועה בחוק נרחב, הנקרא חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו – 1955 (להלן: "חוק השיפוט הצבאי"). במערכת המשפט הצבאית קיימות מספר ערכאות: הערכאה העיקרית, היא בית הדין הצבאי המחוזי, האמון על שפיטה בכל העבירות הפליליות בצבא. עם זאת, כאשר הנאשם במשפט הצבאי הוא בעל תפקיד שדרגתו גבוהה מסגן אלוף, אזי הוא יישפט בבית דין מיוחד, אשר השופטים בו הם קצינים בדרגות גבוהות יותר. מעל בית הדין המחוזי, ישנו בית הדין לערעורים, האמון על שפיטה בערעורים המוגשים נגד בתי הדין הצבאיים.

להבדיל מהמערכת האזרחית, עבירות סמים בצבא נחקרות על ידי המשטרה הצבאית החוקרת – וכתבי אישום בגין סמים בצבא, מוגשים על ידי הפרקליטות הצבאית. כמו כן, בדומה להליך הפלילי האזרחי, במערכת המשפט הצבאית, שמורה לחשוד הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי–צבאי.

בדיקת סמים – במסגרת צבאית:

נקודה חשובה שיש להתעכב עליה, נוגעת לסמכות השמורה לשוטר צבאי, לערוך לחשוד בדיקה לגילוי סמים (לדוגמא – בדיקת שתן). סעיף 250א לחוק השיפוט הצבאי, מקנה סמכות, לקצין במשטרה הצבאית, להורות על בדיקת סמים לחייל, כדי לאתר שימוש בסמים. כמו כן, קצין משטרה מוסמך להורות על בדיקה, אף ללא שום חשד סביר וזאת להבדיל מהדין הפלילי–האזרחי. סירוב לעריכת בדיקת סמים בצבא, הוא עבירה פלילית כשלעצמה.

נעצרתי בחשד לעבירת סמים בצבא – מה לעשות?

הענישה בעבירות סמים במסגרת הצבא, מחמירה מאוד ואף יותר מאשר בדין הפלילי–האזרחי. אך לצד זאת, אל תשכחו כי במסגרת הצבאית, שמורה לחייל הזכות להסתייע בעורך דין צבאי, כבר בשלב החקירה ובוודאי שבמסגרת ההליך הפלילי. לכן, אם נעצרתם בחשד לביצוע עבירת סמים, יש לפנות בהקדם לעורך דין צבאי–פלילי, בעל ניסיון.

לסיכום:

הדין הצבאי אוסר, בדומה לדין הפלילי–האזרחי, על שימוש או אחזקה של סמים מסוכנים. לצד זאת, הענישה בדין הצבאי בגין עבירות סמים, הינה מחמירה מאוד. לכן – כפי שהמלצנו במאמר, יש להיעזר בעורך דין צבאי בעל ניסיון, בכל שלב.

דילוג לתוכן