עבירות "מחשב" הן עבירות שלמעשה, אינטואיטיבית, נעשות באמצעות "מחשבים". עם זאת, יש לערוך הפרדה בין סוגים של עבירות מחשב. נסביר: ישנן עבירות מחשב קלאסיות, כגון – פריצה למחשבים, גניבת חומר ממחשבים או פגיעה במחשבים. אך ישנן עבירות, שהן עבירות כלליות, שחלק מהן יכול להיעשות באמצעות מחשב. לדוגמא – עבירות מין שיכולות להיעשות באמצעות מחשב, או עבירות הסתה לאלימות או גזענות.

במאמר שלפניכם/ן, נסביר מהן עבירות מחשב, וננסה להציג סקירה מקיפה של הנושא. כל זאת, נעשה לידיעתכן/ם ונוחיותכן/ם, הגולשות והגולשים.

נבקש להעיר כי המאמר שלפניכם/ן הוא מאמר כללי, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

האם ישנה הגדרה חוקית לעבירת מחשב?

התשובה חיובית. אפשר להגדיר "עבירות מחשב" בצורה הבאה: עבירות שנעשות באמצעות המחשב, או באמצעות רשת האינטרנט, אשר יכולות גם להיעשות בדרכים אחרות, שלא בהכרח באמצעות המחשב. לדוגמא – כפי שתיארנו לעיל, עבירות מחשב יכולות להיות עבירות של פריצה למחשבים (כגון – כפי שנעשה בבחירות בארה"ב בשנת 2016, כאשר פרצו למחשבים של המפלגה הדמוקרטית), או למשל – להשתלט על מידע שנמצא במחשבו של אדם, ואז לסחוט אותו באיומים (תופעה רחבה שמתרחשת בשנים האחרונות, של סחיטה באמצעים מיניים), או עבירות מין של מעשה מגונה, שנעשית באמצעות מצלמת אינטרנט, או באמצעות משלוח דואר אינטימי ומיני, לנמען שאיננו מעוניין בכך ועוד.

חוק מחשבים בישראל:

בישראל, קיים חוק מיוחד וישן למדי, שנקרא "חוק המחשבים, תשנ"ה–1996" (להלן: "חוק המחשבים"). לפי שנת החיקוק שלו, ניתן ללמוד כי הוא חוקק עוד לפני שבכלל היה שימוש נרחב ברשת האינטרנט (הוא היה בחיתוליו). עם זאת, בחוק המחשבים מופיעות מספר הוראות, שרלוונטיות גם לימינו אנו. לדוגמא, חוק המחשבים קובע מספר עבירות. עבירה אחת, היא עבירה של שיבוש פעולת מחשב או מחיקה של חומר ממחשב. מדובר בעבירות חמורות מאוד, שגוררות עמן עונש מאסר של עד שלוש שנים. עבירות נוספות שקיימות בחוק המחשבים, הן למשל – עבירה של מידע כוזב והעברתו ממחשב אחד, למחשב אחר. גם עבירה זו, היא עבירה חמורה מאוד, שהעונש עליה יכול להגיע עד חמש שנות מאסר.

כמו כן, חוק המחשבים מונה עבירה של חדירה לחומר מחשב, שזו עבירה שלבטח מוכרת יותר לציבור הרחב. עבירה זו, היא עבירה שקבועה בסעיף 4 לחוק המחשבים. העונש על עבירה זו עומד על שלוש שנות מאסר. עבירה של חדירה לחומר מחשב, בכוונה לבצע עבירה נלווית (למשל – סחיטה באיומים), היא עבירה חמורה יותר, אשר עונשה עומד על ארבע שנות מאסר. עוד עבירה שקבועה בחוק המחשבים, היא עבירה של שיבוש פעולה תקינה של מחשב. גם עבירה זו הינה עבירה חמורה, בדומה לכלל העבירות בחוק המחשבים, והעונש עליה עומד על שלוש שנות מאסר.

אפשר לסכם בכך שעבירות מחשב, לפי חוק המחשבים, הן עבירות שאומנם חוקקו לפני שנים רבות, אך הן רלוונטיות, ואף יותר מכך – הן עבירות שהעונש בגינן, הוא חמור מאוד, יחסית.

עבירות מחשב אחרות:

כפי שתיארנו, ישנן גם עבירות שאינן עבירות מחשב קלאסיות, כלומר – עבירות אחרות, שניתן, בין היתר, לבצע אותן באמצעות מחשב. לדוגמא – עבירה של גניבה, היא עבירה שיכולה להתבצע באמצעות המחשב, למשל – חדירה למחשבים וגניבת כספים. דוגמא נוספת היא עבירה של קבלת דבר במרמה. למשל – אדם שמקבל דבר מה באמצעות מרמה במחשבים. עוד דוגמא שגם הוזכרה לעיל, היא עבירה של אלימות מינית, או הסתה לאלימות או גזענות – אין צורך להרחיב בנושא, אלא רק להזכיר את השיח האלים שלצערנו יש כיום ברשתות החברתיות.

לסיכום:

בעידן הטכנולוגי שבו אנו חיים, עבירות מחשב הן חלק בלתי נפרד מהעולם, וגם רשויות החוק והמשפט, עוסקות כיום בפיצוח והגנה על מחשבים, ולימוד והקניית כלים להתמודדות עם עבירות חדשות, שבעבר העולם לא הכיר. אם נעצרתם/ן בגין עבירות מחשב, אנו נמליץ לפנות לעורך דין בעל ניסיון בתחום.

דילוג לתוכן