עבירות מס הינן חלק מעבירות צווארון לבן. אלו הן עבירות גניבה, המצריכות ידע ותחכום, כאשר לעיתים נדרשים גם מעמד וגישה לעניינים פיננסיים.

ככלל, הציבור נוהג לראות בעוברים על חוקי המס, עבריינים ברף הנמוך. באופן אירוני, דווקא מי שעובר עבירת מס, משפיע על כלל האוכלוסייה, הרבה יותר מגנב אשר משפיע רק על קורבן. אי לכך, עבירות מס וביצוען, מגונים על ידי מערכות האכיפה והמשפט הישראלי. אגב, בית המשפט העליון קבע כי עבירות המס הן בעצם עבירות מרמה וגניבה ולא שונות מהן, כפי שנהוג לחשוב או להקל ראש, וזאת כפי שמתואר בפסק דין ע"פ 624/80, חברת וייס ארנסט בע"מ נ' מדינת ישראל: "צווארונו של עושה העבירה הזו [עבירת המס] אינו 'לבן', והריהו כצווארונו של כל פורץ ושודד, שהאחד שודד את קופתה של המדינה, והאחד שודד את קופתו של הפרט".

מכאן, הרי שבמאמר זה נסקור מהן עבירות מס ונסביר על סוגי עבירות מס – עבירה מהותית ועבירה טכנית. כמו כן, נדגיש כי מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות ואין לראותו כתחליף לייעוץ עם עורך דין פלילי, המתמחה בעבירות מס.

עבירות מס:

עבירות מס הן שם כולל לעבירות פליליות, אשר כוללות ניסיונות התחמקות והשתמטות מהפרשת המס המתחייבת ו/או אי עמידה בתשלומי המס, אפילו ללא כוונת זדון. עבירות אלו נכללות בעבירות הסל של צווארון לבן, בשל הצורך בלא מעט ידע, תחכום ומעמד. זאת, בשונה מעבירות גניבה, שאינן מצריכות אף אחד מהקריטריונים הללו.

עבירות מס נאכפות על ידי רשות המיסים ומס והכנסה שיש להם סמכות אכיפה וענישה וכן יכולת לבצע חקירה. כמו כן, עבירות מס הינן עבירות פליליות אשר יוכלו להיחקר במסגרת משטרת ישראל ולהישפט במשפט הפלילי.

יובהר כי עבירת מס יכולה להתבצע, אם בזדון ואם בשוגג. ככלל, עבירת מס הינה כל סטייה או הטיה מחוקי המס. האחריות תוטל על בעל הכספים, גם אם הוא מחזיק יועצים כגון רואי חשבון, יועצי מס ועוד. לכן, חובתו לוודא את תקינות העברת כספי המיסים ולדעת מהם החוקים הנוגעים אליו. יחד עם זאת, קיים שוני בענישה, בהתאם לחומרת העבירה ולכוונת המבצע. כך בעצם מסווגות עבירות המס לעבירות מהותית אשר רובן נעשות בזדון ולעבירות טכניות שרובן נעשות בשגגה. על כך – בהמשך מאמר זה.

עבירות מס טכניות:

בעבירת מס טכנית, העבירה לרוב מבוצעת שלא בידיעה ולא בכוונה להעלים מס ולבצע עבירה פלילית. כמו כן, לרוב יהיה מדובר בדיווח או הצהרה שהוגשו באיחור. מכאן, שהעבירה היא טכנית בלבד וניתן לתקנה על ידי הגשה מאוחרת או תיקון.

עם זאת, גם כאשר מדובר בחוסר תשומת לב ובטעות בתום לב, עדיין מדובר בעבירה ולכן היא תגרור ענישה, אם כי בשיעור מופחת ביחס לעבירה שנעשית בזדון. הדרך למניעת ביצוע העבירות הללו, היא בידיעת חוקי המס על בוריים, כמפורט בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א–1961, בהיוועצות עם אנשי מקצוע, כגון: רואי חשבון, יועצי מס ועורכי דין, וכן וידוא ומעקב אחר פעולות בעלי המקצוע. זאת, מאחר שהעבירה היא של החייב במס ולא יהיה ניתן להאשים בגינה כל אדם אחר.

הענישה על ביצוע עבירות מס טכניות, הינה קנסות ולעיתים מאסר בפועל עד שנה. כמו כן, יש חובה לסלק את המחדלים, להגיש דוחות כראוי ולהשלים את המס החסר, כדי להימנע ממאסר בפועל.

עבירות מס מהותיות:

עבירות מס מהותיות הן עבירות מס שנעשות בזדון, במטרה להונות ולרמות וכדי להשיג כספים שלא בדרך חוקית, לדוגמא: הלבנת הון, העלמת מס, ניהול שגוי של פנקסי חשבונות, מילוי דוחות שקריים וכדומה. בעבירות אלו, אשר נעשות בחוסר תום לב ובכוונה ברורה להונות, הענישה חמורה ויכולה להגיע עד 5 שנות מאסר בפועל ואף יותר, וזאת כדי למנוע הישנות עבירות מסוג זה.

לסיכום:

בעת חשד לביצוע עבירות מס והזמנה לחקירה ברשויות המס, מומלץ להתייעץ עם עורך דין פלילי, בעל בקיאות בתחום המס – על מנת לקבל תדרוך הנוגע לאופן החקירה ולהימנע מענישה משמעותית, שהיא מאסר בפועל (בהתאם לנסיבות, חומרת העבירות וסיווגן).

 

דילוג לתוכן