הדין הפלילי הנוגע לנוער הוא מורכב מאוד והוא תחום ייעודי שמצריך ידע מקצועי ורגישות רבה. זהו דין פלילי מיוחד, שמורכב מהוראות שמותאמות לטיפול בנערים. למשל, כלל בסיסי הוא עיקרון השיקום, ולא בהכרח עיקרון ההרתעה. קטינים שמבצעים עבירה פלילית, הם עדיין קטינים, והמערכת המשפטית מעדיפה לחתור לעיקרון של שיקום. כמו כן, ישנם מאפיינים נוספים רבים הנוגעים לדין הפלילי לנוער. במאמר שלהלן נעסוק בתחום הדין הפלילי לנוער, בשפיטה בתחום הנוער ונסביר מהם העקרונות הבסיסיים. בהמשך נבהיר מדוע עורך דין פלילי נוער, הוא עורך דין פלילי מיוחד, שנדרש לידע מיוחד. את כל זאת, נעשה לידיעתכם ונוחיותכם, הגולשים. נעיר כי המאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

החוק העוסק בשפיטת נוער בפלילים:

החוק הפלילי העיקרי העוסק בסדרי דין בתחום שפיטת הנוער וכן קובע הוראות יסוד בתחום השפיטה של נוער בפלילים, הוא חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 (להלן: "חוק הנוער"). חוק הנוער הוא האורים והתומים של שפיטה בתחום הנוער. הוא כולל מספר עקרונות יסוד וסדרי דין הנוגעים לשפיטת קטינים. ראשית, הוא כולל את העקרונות בנושא שפיטת הנוער, החל מהחובה לפעול לשיקום קטין, ועד להטלת הסמכות לעסוק בשפיטת קטינים על בית המשפט לנוער, שהוא ביהמ"ש ייעודי, שבו יושבים שופטי שלום, שיש להם הכשרה בשפיטת נערים. כמו כן, הוא כולל הוראות ייעודיות לנערים, כגון – איסור של שהיית קטין בכלא עם בגיר, איסור שפיטה של קטין עם בגיר וכו'.

עקרונות העל בתחום הנוער בפלילים:

עקרון חשוב בכל הנוגע לשפיטת נוער, הוא: החובה להנגיש את ההליך המשפטי לנער, בשפתו. דהיינו, על בית המשפט לנוער לפעול לכך שהנער העומד לדין יבין את הנעשה סביבו, ובפרט מהות ההליך המשפטי. עקרון נוסף הוא החובה לאפשר לקטין להביע את עמדתו. עוד עיקרון חשוב בתחום שפיטת הנוער, הוא עיקרון השיקום. כאשר מדובר בנערים, מערכת השפיטה לא בוחנת אותם כאילו היו בגירים המודעים ב-100% למעשיהם. נערים נוהגים להשתובב, ולעיתים לפעול מתוך טיפשות או חוסר הבנה של מה שהם עושים, וכך גם במקרים של מעשים פליליים. לכן, מערכת המשפט בישראל תמיד שואפת לשקם קטינים אשר ביצעו עבירה פלילית, להבדיל מבגירים, כאשר כל מקרה נבחן לגופו בכל הנוגע לענישה (לעיתים יש מקרים שבהם יש מקום להטלת עונש מרתיע). יצוין שגם אצל בגירים יש מקרים שבהם העדיפות תהיה שיקום.

בית המשפט לנוער:

בישראל קיים בית משפט לנוער, שהוא בעצם בית משפט השלום, אך שופטיו הם שופטים אשר עברו הכשרה ייעודית לשפיטת נוער. כלומר, קטין לא עומד לדין בבית משפט שלום או מחוזי רגיל, אלא בבית משפט מיוחד, שכל כולו ייעודי לשפיטת קטינים, על כל המשתמע.

שפיטה של קטין ובגיר יחדיו:

חוק הנוער קובע כי קטין ובגיר לא יישפטו ביחד. הדבר מנוגד לעקרונות בשפיטת נוער. קטין ובגיר לא יכולים להישפט יחד בשל העיקרון שבוחן קטין בצורה אחרת, ומתעדף שיקום.

דלתיים סגורות:

הדין בישראל מחייב שפיטה של נערים מאחורי דלתיים סגורות, כלומר – אין לפרסם את שמם של נערים העומדים לדין, וכן דיונים בבית המשפט לנוער, נערכים שלא בפני קהל רחב, אלא רק בפני הצדדים הרלוונטיים להליך הפלילי. חשוב להדגיש כי נפגע עבירה מידי קטין העומד לדין, זכאי להיות נוכח בהליך הפלילי.

חשיבותו של עורך דין פלילי נוער:

כפי שהובהר עד כה (כאשר מה שהוצג הוא רק פירוט קצר), תחום שפיטת הנוער בפלילים הוא תחום ייחודי ומורכב, המצריך ידע נרחב בתחום, בנוסף לתחום הפלילי. כמו כן, זהו תחום המצריך רגישות רבה וידע ספציפי, שרק עורך דין נוער יוכל להעניק לכם, הלקוחות. לכן, במקרים של העמדה לדין של קטין, יש לפנות בהקדם לעורך דין פלילי נוער.

לסיכום:

במאמר זה הצגנו מספר עקרונות יסוד בסיסיים בתחום הפלילי של שפיטת נערים בישראל. הסברנו על חוק הנוער ועל העקרונות הבסיסיים בחוק הנוער, לרבות: איסור שפיטה עם בגיר, שפיטה של נערים מאחוריי דלתיים סגורות, הזכות לשמוע את דבר הקטין וגם החובה לפעול לשיקום הקטין. בנוסף, הסברנו מה החשיבות של עורך דין פלילי נוער.

דילוג לתוכן