דמיינו את הסיטואציה הבאה: אתם מתגוררים עם בן זוגכם, אשר מעליב ומשפיל אתכם ואף מאיים עליכם. לחלופין, דמיינו סיטואציה אחרת: אתם גרים סמוך לקרוב משפחה אחר שלכם, מדרגה ראשונה, אשר נוהג בדיוק באותה צורה (משפיל, מאיים) ואף נקט נגדכם פעם אחת באלימות פיזית. במקרים כאלו, אתם תמיד יכולים לגשת למשטרה ולהגיש תלונה. עם זאת, עומד לרשותכם פתרון נוסף והוא להוציא נגד האדם שפוגע בכם, צו הרחקה, או כלשון החוק – "צו הגנה". מכאן עולות השאלות: מהו צו הגנה? מכוח איזה חוק אפשר לעתור לקבלת צו הגנה? ומה חשוב לדעת על צו זה? על כך נשיב במאמר שלהלן, שאותו חיברנו לידיעתכן/ם ונוחיותכן/ם, הגולשים והגולשות:

הערה – המאמר שלהלן הוא מאמר כללי ואין בו כדי לשמש תחליף לייעוץ משפטי ספציפי. לשם כך יש לפנות לעורך דין משפחה.

מהו צו הגנה?

צו הגנה הוא צו הרחקה, שמיועד למקרים שבהם אדם מסוים מוטרד או מושפל או נפגע בפרטיותו, לא על ידי אדם זר, אלא על ידי בן משפחה. הסיבה לשוני בין צו הרחקה רגיל לבין צו הגנה שנוגע לבני משפחה, הוא שהדין מקנה מספר התאמות, כאשר מדובר בסכסוך משפחתי. צו הגנה הוא צו זמני, שכן הוא נועד להפריד בין ניצים ואין בו כדי להוות תחליף קבוע. אדם שמקבל צו הגנה לטובתו, יכול, במקביל, לפעול באפיקים משפטיים שונים (כגון – לפנות למשטרה, להגיש תביעה נזיקית ועוד).

מה הדין שמסדיר את המונח "צו הגנה"?

החוק אשר מכוחו מוצאים צווי הגנה, נקרא החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א – 1991 (להלן: "החוק למניעת אלימות"). מטרת החוק למניעת אלימות, היא לאפשר לבית המשפט להעניק סעד זמני לאדם שנפגע מבן משפחה. מטרה נוספת של החוק, היא למנוע אלימות במשפחה. ככלל, הסמכות לדון בצווי הגנה מכוח החוק למניעת אלימות, מוקנית לבית המשפט לענייני משפחה. כפי שתיארנו, השוני בין צו הרחקה רגיל לצו הגנה, נובע מהעובדה שהחוק למניעת אלימות מקנה מספר התאמות, שנוגעות לסכסוכים משפחתיים ואופיים המיוחד (כגון – החובה לדאוג לדיור כאשר מדובר באלימות של קטין, החרמת כלי נשק באופן אוטומטי על סמך ניסיון עבר ועוד).

מתי יורה בית המשפט על מתן צו הגנה?

החוק למניעת אלימות קובע בסעיף 2, כי צו הגנה נועד להגן על אדם שנפגע מאלימות או הטרדה מבן משפחתו. כדי שבית המשפט לענייני משפחה יורה על מתן צו הגנה, יש להוכיח בפניו כי הנפגע, כלומר מבקש הצו, נמצא בסכנה ו\או הותקף או ננקטו כלפיו אלימות או הטרדה מילולית.

במידה ובית המשפט מצא לנכון להורות על הוצאת צו הגנה, הרי שאז רשאי הוא לאסור על הפוגע להיכנס לחצר של מבקש הצו וכן לא להתקרב למבקש הצו. כמו כן, בית המשפט יכול לקבוע הוראות נוספות, כדי לשמור על ביטחונו של מבקש הצו. הפרה של צו הגנה, כמוה כהפרה של צו חוקי. דהיינו – מדובר בעבירה פלילית נפרדת.

אדם אשר מבקש להוציא צו הגנה, יגיש את בקשתו בכתב וכן יפרט את הטעמים לבקשה. כמו כן, לבקשה למתן צו הגנה, יש לצרף תצהיר מאומת על ידי עורך דין. עם הגשת הבקשה, בית המשפט יכול להורות על מתן צו זמני, במעמד צד אחד, אך מיד לאחר מכן הוא יזמן את הצדדים לדיון בפניו – בהקדם. במעמד הדיון, בית המשפט ישמע את טענות הצדדים ובסופו יורה על מתן צו הגנה, או על דחיית הבקשה. במידה ובית המשפט התרשם כי זו הייתה בקשת סרק, אזי הוא מוסמך לחייב את מבקש הצו, בהוצאות משמעותיות לטובת הצד השני וגם לטובת אוצר המדינה.

ככלל, צו הגנה יהיה בתוקף לשלושה חודשים. עם זאת, לבית המשפט יש סמכות להאריך את הצו לתקופה כוללת של שנה. במקרים מיוחדים, בית המשפט יכול גם להאריך את תוקף הצו לתקופה כוללת של שנתיים, אך פעולה זו נדירה ביותר.

במידה וניתן צו, אזי יורה בית המשפט על נטילת נשקו האישי של מושא הצו וכן הוא רשאי לחייב אותו בהפקדת ערובה להבטחת קיום הצו ועוד.

לסיכום:

צו הגנה, נועד לאפשר לאדם שנפגע מבן משפחה, לעתור בפני בית המשפט להרחקתו. מדובר בסעד זמני, אשר מקנה לנפגע אפשרויות לפעול במקביל במספר מישורים . כדי לקבל צו הגנה, יש להציג בפני בית המשפט בסיס רחב, לפגיעה שנעשתה. במקביל, אנו מציעים להיעזר בעורך דין משפחה, לשם הגשת בקשה זו.

דילוג לתוכן