עבירות מרמה הן נגזרת של עבירת גניבה, אך גניבה היא עבירה פשוטה, יחסית. דהיינו, לקיחת דבר-מה מאדם אחר שלא כדין וללא רשותו. עבירות מרמה, לעומת זאת, הן אומנם מעשה גניבה אסור וחמור, אך נעשות בדרך הרבה יותר מתוחכמת וקשה לגלות ולהתחקות אחריה.

במאמר שלהלן נדון בשאלה מהן עבירות מרמה ובפרט, מהי קבלת דבר במרמה וכל זאת לנוחיותכן\ם הגולשים והגולשות, כדלקמן:

עבירות מרמה – להלכה ולמעשה

עבירות מרמה הן עבירות המוגדרות בפרק י"א לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין"). כאמור, עבירות מרמה הן עבירות גניבה, שנעשות בדרכים הרבה יותר מתוחכמות. למשל, עבירת מרמה יכולה לבוא לידי ביטוי בקבלה של הון מסוים, בשימוש במסמכים מזויפים. מרמה יכולה לבוא לידי ביטוי בשימוש במידע הידוע רק לאדם מסוים, המנצל את המידע לשם קבלת טובת הנאה מסוימת. עבירות מרמה יכולות לבוא לידי ביטוי גם בקבלה של דבר מסוים, באמצעות התחזות מתוחכמת. עבירות מרמה יכולות לבוא לידי ביטוי בעבירות המתבצעות על ידי בעלי תפקידים שונים בתאגידים מסחריים. למשל, מנהל כללי המנצל את הגישה שלו למאגרי החברה, כדי לקחת לעצמו כספים שאינם שייכים לו אלא לחברה. דוגמא אחרת: בעל תפקיד בבנק, הלוקח כספים מחשבונות בנק של אנשים אחרים, לכיסו הפרטי. אם נסכם את החלק הזה, נוכל לומר כי עבירות מרמה הן בעצם עבירות גניבה מתוחכמות, שנדרשים בהן ניצול ידע והבנה רבים יותר מאשר בעבירת גניבה רגילה.

אילו מאפיינים יש לעבירות מרמה?

כאמור, משום שעבירות מרמה הן עבירות מורכבות ומתוחכמות, הרי שהן נושאות בחובן מאפיינים מיוחדים, שגם תואמים לא אחת עבירות "צווארון לבן". הבה נציג מספר מאפיינים – (1) ידע ותחכום – בדרך כלל עבירות מרמה דורשות יותר ידע ותחכום, מאשר עבירה רגילה של שוד בנק, שגם היא מהווה גניבה. (2) בעלי תפקידים מיוחדים – בדרך כלל, עבירות מרמה נעשות על ידי בעלי תפקידים (כמו פקיד ציבור הנוטל שוחד, לשם קידום עניין של אדם המעניק את השוחד). (3) עבירות הנעשות לשם בצע כספי – ככלל, עבירות מרמה, לרבות עבירה של קבלת דבר במרמה, הן עבירות שנעשות לשם בצע כספי. זאת, בניגוד לעבירות של תקיפה, או עבירות מין, שנעשות לצורך סיפוק או ביזוי. עבירות מרמה, תמיד מסתיימות בכך שאדם מסוים נהנה מקבלת כספים, שאינו זכאי להם.

מהי עבירה של קבלת דבר במרמה?

סעיף 415 לחוק העונשין קובע כי קבלת דבר במרמה תוגדר כדלקמן – "המקבל דבר במרמה, דינו – מאסר 3 שנים ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר 5 שנים". כלומר, אדם שמקבל דבר מה, כמו כסף, מסמך, מניות ועוד, במרמה – כלומר בדרכי תחבולה, או שקר, או תוך זיוף, מבצע עבירה שנקראת "קבלת דבר במרמה". אגב, עבירה של קבלת דבר במרמה, היא עברה שמחייבת תוצאה. כלומר, עצם קבלת ה"דבר" מהווה את התוצאה שנדרשת לשם מימוש העבירה המוזכרת. כמו כן, המונח "דבר" מוגדר בחוק העונשין בתור – מיטלטלין, זכות, או טובת הנאה וכן מקרקעין.

מה מוגדר בתור "נסיבות מחמירות"? ככלל, אין הגדרה לכך בחוק העונשין. נסיבות מחמירות נלמדות מנסיבות העניין. לדוגמא, במידה והבצע הכספי גבוה יותר, או לחלופין – בעל תפקיד המבצע קבלת דבר במרמה, אזי סביר להניח שבית המשפט יראה במקרה בתור עבירה הנעשית בנסיבות מחמירות. למשל, קבלת דבר במרמה של שיק בסך 1,000 ₪, לא תהיה דומה לקבלת דבר במרמה של מיליוני שקלים.

סוגים נוספים של עבירות מרמה:

עבירת זיוף – מדובר בעבירה שמוגדרת בסעיף 418 לחוק העונשין. זיוף הוא בעצם בדיה של מסמך, או במילים אחרות – "פברוק", על מנת שאותה בדיה תביא לזייפן, תגמול מסוים. עבירת הזיוף היא עבירה בת שנת מאסר, אך במקרה שבו למזייף יש טובת הנאה, אז העונש עומד על 3 שנים.

רישום כוזב במסמכי תאגיד – מדובר בעבירה שמוגדרת בסעיף 423 לחוק העונשין. עבירה זו מתממשת כאשר אדם שנושא בתפקיד בתאגיד, מבצע רישום כוזב שתכליתו השגת טובת הנאה לתאגיד. העונש על עבירה זו עומד על 5 שנים.

לסיכום

עבירות מרמה הן עבירות מורכבות מאוד, המצריכות ידע הבנה ותחכום. במקביל, עבירה של קבלת דבר במרמה מתייחסת לסיטואציה שאדם מקבל נכס או מוצר גשמי, במרמה – כלומר באמצעי תחבולה. לסיכום, אם הוגש נגדכם כתב אישום בגין עבירה זו, רצוי לפנות לעורך דין פלילי.

דילוג לתוכן